Jakt endrer genene til elgen

Rovdyr plukker helst ut de svakeste elgene. Jegere går ofte etter andre kriterier. Det kan gi veikere elgbestand.

– Vi kan nesten si at rovdyrenes jakt foredler bestanden – mens vi mennesker kan gjøre det motsatte ved at vi tar ut de sterkeste individene, sier Erling Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til forskning.no.

Rovdyr velger de svakeste dyrene fordi de er enklest å felle. Menneskene går oftere etter troféer, og vil derfor ha elgokser med store gevir. Det får følger for generasjonene etterpå.

Siden 2007 har forskere fra både NINA, NTNU og Norges veterinærhøgskole undersøkt den genetiske variasjonen i den norske elgbestanden. Det gjør de for å finne ut hvordan jakt påvirker den genetiske strukturen i en elgbestand, heter det.