Søkeselskapet som ble en gigant

For at Norge skulle markere seg i verden på søketeknologi, var det bra at matematiker Arne Halaas jobbet ved NTNU. Nå får han Norges Tekniske Vitenskapsakademi sin ærespris.

Trondheims-firmaet FAST Search & Transfer (FAST), med teknologi utviklet ved NTNU, kunne blitt like stor som Google. Tjenesten var like bra. Det var evnen til å kommersialisere tjenesten som utgjorde forskjellen. Likevel er Fast i dag en milliardbedrift – skjønt firmaet nå er eid av Microsoft og går under navnet Microsoft Development Center Norway.

Bød 6, 6 milliarder for selskapet

På 1990-tallet ble datamiljøet ved NTNU ledende på søk. FAST sin nettsøketjeneste www.alltheweb.com fikk skryt både for hurtigheten og mengden treff. I 2003 ble nettsøketjenesten solgt til Yahoo. Fast rettet seg nå inn mot å levere søketeknologi til kunder som selv bygde konsumenttjenester på nettet. Etter denne vendingen vokste selskapets omsetning raskt, og i dag brukes søketeknologien av et vell av bedrifter, blant annet de fleste leverandører av «gule-sider»-tjenester, samt en rekke av verdens største medie- og forlagshus. Samtidig ble det inngått langsiktige utviklingsavtaler med teknologiske fagmiljøer over hele verden.

Over 1000 arbeidsplasser i 25 land

I januar 2008 bød Microsoft 6,6 milliarder kroner for Fast. Kjøpet ble gjennomført i april samme år. Selv om størsteparten av inntjeningen i dag blir sendt over Atlanterhavet, sørger det som startet som en idé i Trondheim midt på 90-tallet, i dag for over 1000 arbeidsplasser i 25 land. Og uten NTNU og Fast kunne Trondheim neppe kunne kalt seg Norges søketeknologihovedstad. Både Fast, Microsoft, Yahoo, Google, Clustra og Sun har hatt – eller har fortsatt – utviklingsgrupper i søk her.

Et forbilde som seriegründer

Som bakgrunn for tildeling av æresprisen fremheves det at professor Arne Halaas var sentral i å grunnlegge FAST. Det fremheves at han «med sin store kunnskap innen algoritmer og parallelle algoritmer av avgjørende betydning for systemene som ble utviklet. Det går en rød tråd fra Arne Halaas sin forsking til informasjonsaksess i email levert til en milliard mennesker over hele verden og samhandlingsløsninger i SharePoint og Office 365. Omsetning av disse produktene er på totalt over 40 milliarder NOK årlig. Mange av studentene til Arne Halaas er i dag professorer, seriegründere eller bedriftsledere. Han har som professor ved institutt for datateknikk på NTNU vært sentral i utviklingen av et studie- og forskningsmiljø som er kjent langt utenfor landets grenser, og har som serie-entreprenør vært en rollemodell for utallige studenter ved NTNU.»

Foto: For noen år siden fikk professor Arne Halaas Rosing Honorary Award. Dette bildet ble tatt i den anledning. NTNU/ Kai Torgeir Dragland