Terje Lohndal

Lohndal mottok Nils Klim-prisen

Språkforsker Terje Lohndal fikk prisen som tildeles unge nordiske forskere.

Lohndal vant i skarp konkurranse med andre forskere. I begrunnelsen fra Nils Klim-komiteen til Holbergstyret heter det at de har lagt spesiell vekt på hans originalitet i tillegg til å vurdere forskningsbidraget hans.

Språkforsker Lohndal har formal, Chomskiansk lingvistikk som spesialitet. Gemini har tidligere publisert dette intervjuet med ham.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år innenfor Holbergprisens fagfelt. Prisen er på 250.000 kroner.