Byggenæringen vil forske på klimatilpasning

  • Av
    Kortnytt publisert 30.06.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF, NTNU, en rekke bedrifter i byggenæringen samt offentlige aktører søker nå om 200 millioner kroner for å starte et forskningssenter som skal redusere konsekvensene av klimaendringer for bygninger og infrastruktur.

Oppmerksomheten og forskningen har til nå vært rettet mot klimaendringene, og har hatt lite fokus på hva som må gjøres for å tilpasse oss endringene.
Målet med senteret er derfor å skape bedre tekniske løsninger, nye produkter, ny arbeidsmetodikk og nye måter å organisere ting på for å være mer tilpasset et klima i endring.