RFID-brikker har eksistert i flere tiår, men anvendelsesområdene for denne allsidige, lille enheten fortsetter å vokse. Foto: Nancy Bazilchuk

Liten brikke kan gjøre stor forskjell

Det finske hockeylaget har brukt dem til å spore spillernes bevegelser. Busser i London bruker dem for å overvåke dekktrykket. Den namibiske regjeringen har festet dem til neshorn-horn i kampen mot krypskyttere. Små RFID-brikker brukes til så mangt.

RFID-brikker brukes i mange sammenhenger. Limt til maur kan forskere studere insekter i detalj.

«Radio frequency identification»-brikken, ofte kalt en RFID-brikke, har eksistert i flere tiår, men anvendelsesområdene for denne allsidige, lille enheten vokser.

Styrken ved II-RFID-systemet er at det tillater bedrifter å bruke RFID-teknologi for å samle sanntidsdata direkte fra produksjonsprosessen. NTNU-forskere har utviklet programvare som hjelper norsk bedrifter til å utnytte teknologien.

– Men noen selskaper er ennå ikke fullt ut klar over hva som kan gjøres med RFID-teknologi, sier Kesheng Wang, professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) ved NTNU.

Wang og hans kolleger ved NTNUs Knowledge Discovery Laboratory (KDL-laboratoriet) har jobbet sammen med Shanghai University for å utvikle en ny type programvare kalt PROdog. Den gjør at produsenter kan utnytte kraften i intelligente og integrerte RFID-systemer (II-RFID) direkte på produksjonsgulvet.

Kesheng Wang and Quan Yu in the Knowledge Discovery Lab at NTNU

Kesheng Wang (t.h.),  professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk og hans stipendiat, Quan Yu, har utviklet programvare som gjør det enklere for norske bedrifter å utnytte RFID-brikketeknologi. Foto: Nancy Bazilchuk

Forsyningskjeder kontra produksjonsprosessen

– Mange bedrifter bruker allerede RFID-brikker – men de fleste bruker dem til å håndtere forsyningskjeder for å optimalisere tilgang til inventar, sier Wang.

Styrken ved II-RFID-systemet er at det tillater bedrifter å bruke RFID-teknologi for å samle sanntidsdata direkte fra produksjonsprosessen.

– Du kan samle data på tidspunktet for produksjon, og antall og tidspunkt for kvalitetskontroller, for eksempel, sier Wang. – For hvert produksjonstrinn kan du skrive inn informasjonen automatisk, eller du kan legge inn data på brikken manuelt.

PROdog, styringssystemet utviklet av NTNU og Shanghai Universitys team, tillater bedrifter å utføre både produksjonsplanlegging og kvalitetskontroll.

Det er spesielt nyttig for mindre industribedrifter som ennå ikke har investert i dyre planleggingsverktøy, sier Wang.

RFID-chip gir sanntidsdata til ulike databaser, og kan integreres i lagerstyringssystemer (WMS), produksjonsgjennomføringssystemer (MES) eller Enterprise Resource Planning (ERP).

Disse sanntidsdataene blir da en del av beslutningsgrunnlaget ditt. Du får ekstra kunnskaper når du skal foreta beslutninger, også på ledelsesnivå.

Leter etter partnere

– Bruk av II-RFID-systemet kan bidra til å øke konkurransekraften i den norske industrien, sier Wang.

Det er spesielt viktig i et land der noen kostnader, som høye lønninger, kan være uheldig i den globale konkurransen. Det vil også bli stadig viktigere etter hvert som kravene til sporbarhet øker, mener han.

PROdog gir brukerne tilgang til informasjon som gjør det nyttig for produktstyring, utviklingsledelse, styring av produksjonsflyt og databasert statistisk analyse – som alle styrker konkurranseevnen.

Wang og hans doktorgradskandidat Quan Yu leter etter norske selskaper som er villige til å prøve ut systemet i KDL-laboratoriet. Interesserte bedrifter vil bli bedt om å finansiere et prosjekt og laben vil gjennomføre selve testingen, sier Wang.

Det britiske firmaet GKN Aerospace er interessert. Det er også Hansen Protection AS, et selskap som i hovedsak lager redningsdrakter for offshore og marin sektor.