Bilde av Dalai Lama som besøker Nobels Fredssenter.

– Forståelig at de ikke møter Dalai Lama

Det hadde vært langt mer sjokkerende om den norske regjeringen og stortingspresidenten faktisk hadde møtt Dalai Lama, mener statsviter.

– Det er kun USA som har stor nok maktposisjon til å møte Dalai Lama, sier Tor Georg Jakobsen, valgforsker og statsviter ved NTNU.

Bilde av Dalai Lama på besøk i Trondheim i 1994.

Fra et besøk i Trondheim i 1994. Foto: NTNU Info

Kina har en veldig sterk økonomi, og kan bli en utfordrer til USA i fremtiden. Situasjonen rundt Dalai Lama sitt besøk i Norge handler om diplomati. Den norske regjeringen er ofte bundet på hender og føtter i slike spørsmål fordi Norge er et lite land. Man må ha mye større maktposisjon for å kunne møte Dalai Lama.

Rasende kinesere

Kina er viktig for norsk næringsliv. Dersom noen offisielle representanter fra Norge hadde møtt Dalai Lama hadde kineserne blitt rasende. Det hadde skapt store problemer for norsk eksport til Kina, og vært direkte ødeleggende for vår eksport av for eksempel laks. Det er fullt forståelig at norske myndigheter ikke vil sende signaler til Kina som ødelegger for norske arbeidsplasser, sier Jakobsen.

Han mener at i utenriksspørsmål er det sikkerhet og et lands økonomi som er viktigst. Den norske regjeringen har handlet korrekt, og gjort det som er minst ille. Det er først når et land har en stor nok maktposisjon at det kan tillate seg å vektlegge verdier i sin kontakt med andre store nasjoner.

Unyansert debatt

Bilde av Tor Georg Jakobsen

Tor Georg Jakobsen. Foto: Privat

– En gammel stormakt som Storbritannia har heller ikke nok makt til å møte Dalai Lama. De må også verne om sine økonomiske interesser med kineserne som de har en viktig handelsavtale med, sier Jakobsen. Han mener at debatten i Norge om Tibet og Kina er unyansert.

– Det gamle styresystemet i Tibet var et føydalsamfunn med leilendinger. Det er noe som ble avskaffet i middelalderen i Europa. Munkene var ikke mors best barn. I kineserne sine øyne befridde de det tibetanske folket fra et undertrykkende presteskap, og ga de utdanning. I dag ser også det tibetanske folket og de tibetanske munkene ulikt på forholdet til Kina. Dette er ikke en sak som er så svart – hvit som den blir fremstilt i Norge, sier Jakobsen.