Roudi belønnes for forskning

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2014 til dr. Yasser Roudi for hans arbeider innen teoretisk nevrovitenskap.

Iraneren Yasser Roudi er ansatt ved Kavliinstituttet, Senter for nevrale nettverk ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet.

Prisoverrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte mandag 5. mai 2014. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Prisvinnerne får en medalje, diplom og 150 000 norske kroner. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere får er et diplom og 50 000 norske kroner. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge som ennå ikke har fylt 40 år.