Vil redde torskenæringa

SINTEF skal bruke fire år og 22 millioner kroner på å friskmelde den norske torskenæringa, som sliter med lønnsomheten. Dette til tross for at 32 millioner norske sjømåltider står på verdens matbord – hver dag.

De siste 40 årene er antallet norske foredlingsanlegg for torsk redusert fra 100 til ti, og stadig mer fisk selges ut av landet for videreforedling. Forskernes kur er å utvikle ny teknologi og nye produksjonskonsepter for både fersk, fryst og tint torsk. Målet er å øke råstoff-kvaliteten og redusere produksjonskostnadene. Det hele skal skje i samarbeid med industrien selv.

– Prosjektet QualiFish skal gjøre det mulig og lønnsomt å produsere høykvalitets sjømatprodukter i Norge året rundt. Spesielt ønsker vi å utvikle metoder og teknologi for optimal råstoff-tining. Det gir nye muligheter for å benytte frosset og tint råstoff som et alternativ til levende lagring, der villfisk plasseres i merder og slaktes ut etter behov, sier forskningsleder og prosjektleder Ida Grong Aursand i SINTEF Fiskeri og havbruk.

Politisk drahjelp

Hun understreker at økt lønnsomhet i foredlingsindustrien vil gi verdiskaping langs kysten, og er i tråd med regjeringens visjon om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. I dag får hvitfisknæringa stor næringspolitisk og distriktspolitisk oppmerksomhet, med krav om ny teknologi og nye produksjonskonsepter som er tilpasset marked og etterspørsel. Det skal prosjektet gi, lover Aursand.

Illustrasjonsfoto: Hallvard Aasjord/SINTEF.