Tøffere laksemerd skal hindre rømming

En ny type laksemerd som er spesialdesignet for røff sjø kan bidra til å redusere rømning av oppdrettslaks.

Den nye løsningen går bort fra fleksible flyteringer og not som følger bølgenes bevegelser. I stedet er merden formet som en sirkulær konstruksjon i stål med flyte-elementene i bunnen. Merden skal forankres i havbunnen, i likhet med en oljeplattform.  Denne konstruksjonen vil i liten grad påvirkes av bølger, noe som er en risikofaktor for rømming i tradisjonelle merder.

MARINTEK har nylig gjennomført modellforsøk av det nye konseptet under realistiske strøm- vind- og bølgeforhold. Havmerden viste små bevegelser og gode sjøegenskaper.  Merden er designet av Ocean Farming som er utviklingsselskapet til oppdrettsselskapet SalMar.