Selve app'en har ulike knappevalg for å finne aktiviteter og venner, og hver bruker har opprettet sin egen profil. Her står det hva som er interessene til den enkelte og hvilken info som skal sendes til deg. Foto: Photos.com

Sosiale pensjonister bruker app

  • Av
    Publisert 10.03.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

På den nye app’en legger de eldre ut aktiviteter, holder seg informert om ulike arrangementer som kan passe for dem, og ser hvem av vennene deres som deltar.

I to-tre år har 20-30 spreke og oppegående pensjonister i Trondheim testet ut en ny applikasjon på smarttelefon. Her legger kommunale institusjoner som “Den kulturelle spaserstokken” og Trondheim folkebibliotek, ut informasjon om arrangementene sine. I tillegg legger de eldre ut aktiviteter selv, holder seg informert om ulike arrangementer som kan passe for dem, og hvem av vennene deres som deltar.

Dannet egen forening

Sosial kontakt er nemlig ett av de viktigste elementene som kan holde gamle mennesker friske. Enkelte studier viser til og med at det kan erstatte medisiner. I tillegg er fysisk aktivitet sunt for aldersgruppen.Den nye app’en som SINTEF og Infosenteret for eldre i Trondheim kommune står bak, bygger på disse to aksepterte “sannhetene”.

Tore Jenssen har mange interesser. Han har invitert venner på omvisning på Bakklandet og tur på Ladestien. Andre i gruppa har ordnet aktiviteter knyttet til øvre Leirfoss og E-verket inne i fjellet.

Tore Jenssen har mange interesser. Han har invitert venner på omvisning på Bakklandet og tur på Ladestien. Andre i gruppa har ordnet aktiviteter knyttet til øvre Leirfoss og E-verket inne i fjellet.

– Det er jo få i aldersgruppen 65+ som har et nært forhold til smarttelefoner, innrømmer Tore Jensen.  – Derfor har vi gått på kurs, fått låne telefoner – og prøvd og feilet sammen. Nå har vi dannet foreningen SeniorIKT der vi er aktive brukere av app’en alle mann. Det fine er at vi kan finne på aktiviteter selv og bruke app’en til å invitere andre med på dette, sier Jensen.

Egne profiler

Ikt-forsker Brynjar Viken opplyser at SINTEF har stått for den tekniske delen, med utvikling av software og plattformer som gjør at informasjonen glir knirkefritt inn og ut.
Selve app’en har ulike knappevalg for å finne aktiviteter og venner, og hver bruker har opprettet sin egen profil. Her står det hva som er interessene til den enkelte og hvilken info som skal sendes til deg.
– Her kan man for eksempel gå inn på hovedsiden, og få opp seks ulike funksjoner, viser Viken på mobilen sin. – Og om du trykker på “aktiviteter” får du opp dine venners aktiviteter, påmeldingen du har gjort selv og du kan opprette en egen aktivitet. Jeg vet at pensjonistene har arrangert treff både her og der i byen med foredrag, omvisninger og kaffekos.

EU-prosjektet ble avsluttet fra SINTEFs side til jul, men forskerne har likevel holdt tjenesten med server og app i gang, men uten vedlikehold og videreutvikling.

FAKTA:

Prosjektet Co-living (2011-2013) fokuserer på velferdsteknologi som kan gi et sosialt tilbud til de eldre. I Norge har man konsentrert seg om de mer aktive pensjonistene, og målgruppen for app-en har vært de rundt regnet 25 000 oppegående pensjonistene som bor i Trondheim. I Nederland har Hospital- og omsorgsorganisasjonen ORBIS satset på lesebrett for eldre på institusjon.

Co-Living er et prosjekt i AAL-programmet (Ambient Assisted Living), som er en selvstendig aktivitet ledet av en medlemsorganisasjon med 23 land, og samfinansiert av disse og EU-kommisjonen.

Co-Living er finansiert med en egenandel (25%) fra de norske deltakerne, Sintef og Trondheim kommune, de øvrige 75% ble finansiert 50/50 av Norges forskningsråd (gjennom IT Funk-programmet) og AAL.

Norge har gjort det meget bra i AAL-programmets første 5-årsperiode, med mange prosjekter med norske partnere, flere som initativtakere og hovedkoordinator.

Les mer på www.aal-europe.eu og www.itfunk.org

Se tidligere artikkel om emnet

I stampe

Og nå står det hele i stampe. Trondheim kommune søkte Helsedirektoratet om penger til videreføring, og fikk tildelt en pott på kr. 800.000 ved årsskifte.
– Vi hadde håpet på at pengen helt konkret skulle gå til å få gjort test-app’en til et produkt, forteller Jensen, – men nå er det visst planene blitt mer omfattende.

Toril Nervik i Trondheim kommune opplyser at kommunen har tanker om å bygge et mer solid grunnlag slik at også andre tjenesteytere skal kunne bruke app’en. – Dette må i så fall først vedtas av kommunen, så må det lages et grundig kravspekk og man må etterpå ut på en anbudsrunde, sier hun.