Det er mulig å analysere seg frem til om noen utenfra har blandet seg inn og slettet innlegg. Foto: Photos.com

Å overvåke overvåkerne

En ny metode kan avsløre om sosiale medier blir sensurert.

SOSIALE MEDIER: Donn Morrison ønsker å finne en automatisert metode for å se om, og i hvilken grad, innlegg på mikroblogger som Twitter og Sina Weibo blir slettet av utenforstående. Sina Weibo er det kinesiske svaret på Twitter.

Hver enkelt bruker kan lett se om ett av deres innlegg blir sensurert. Men hvordan finner du ut om dette bare gjelder deg, eller skjer systematisk? Det skal Donn Morrison, som er førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), undersøke.

Hans resultater er presentert her.

Fremgangsmåte

Det er mulig å sjekke om bestemte ord i innleggene fører til at de blir slettet, men det er ikke fremgangsmåten til Morrison.

Donn Morrison. Foto: NTNU

Donn Morrison. Foto: NTNU

– Kommunikasjon over sosiale nettverk online har en bestemt struktur. De fleste av dem består av klynger av samfunn som igjen har karakteristiske forbindelser, ifølge Morrison.

Dersom noen griper inn utenfra og sletter en del av innleggene, vil denne strukturen bli endret på grunn av de manglende linkene. Da er det, i hvert fall til en viss grad, mulig å analysere seg frem til om noen utenfra har blandet seg inn og slettet innlegg.

Les også: Tyrkia og Twitter – den eksplosive massen

Kunstig nettverk

Morrison undersøkte et nettverk med 1000 brukere. En av antakelsene er at selv i et såpass lite nettverk vil strukturen være noenlunde den samme som i større nettverk med atskillig flere brukere.

Foreløpige forsøk viser at Morrison med opptil 85 prosent sikkerhet kunne lese av at et system var sensurert. Dette gjaldt når 10 prosent av postene ble slettet.

Noe av forskningen ble utført mens Morrison var post doc ved Digital Enterprise Research Institute i Galway i Irland. Instituttet heter i dag Insight. Resultatene er publisert i blant annet New Scientist.

Undersøkelser fra kinesisk kontrollert territorium i 2012 viser at 16 prosent av innleggene på Sina Weibo blir sensurert vekk. I noen provinser er det langt flere, som i Tibet, der 53 prosent av innleggene ble kuttet.

Dette fant forskere ut ved å analysere 67 millioner innlegg på Sina Weibo og Twitter. Politisk sensitive ord førte til en høy grad av sensur. De presenterte sine resultater her.

Fremgangsmåten var altså helt annerledes enn Morrisons, som tar for seg endringer i nettverkets struktur. Kanskje kan metodene utfylle hverandre.

Les også: Big Data – på godt og vondt

Undersøkelser fra kinesisk kontrollert territorium i 2012 viser at 16 prosent av innleggene på Sina Weibo blir sensurert vekk. (Foto: Photos.com) - See more at: https://gemini.no/?p=28469&preview=true#sthash.569PpF01.dpuf

Undersøkelser fra kinesisk kontrollert territorium i 2012 viser at 16 prosent av innleggene på Sina Weibo blir sensurert vekk.

Ekte tall

Morrisons tall kommer fra et simulert nettverk, og kan ikke uten videre brukes i den virkelige verden.

I forsøket er det blant annet tatt for gitt at han har hatt tilgang til alle data, og ikke bare et utvalg. En utfordring er det også å finne det rette utvalget av data. Det er ikke sikkert du får presise svar om du bare har tilgang til deler av kommunikasjonen over det sosiale nettverket.

Morrison håper nå at han skal få tilgang på ekte data, sånn at han kan se hvordan metoden virker i praksis. Morrison venter at det blir vanskeligere å finne ut om og i hvilken grad et sosialt nettverk online blir sensurert når han begynner å sjekke data fra virkelighetens verden.