Samarbeid for å spre romfartsteknologi

Romfartsteknologi skal ut til industrien i Norge.

Et nasjonalt samarbeid er satt i gang for å spre romteknologi til andre deler av norsk industri.

NTNU Samfunnsforskning ved CIRiS (Centre for Interdisciplinary Research in Space), NTNU Technology Transfer AS, Prekubator TTO, Norinnova Technology Transfer og Kjeller Innovasjon har sammen undertegnet en prosjektavtale med European Space Agency (ESA) med 18 måneders varighet.

Målet med prosjektet er å styrke norsk industri gjennom overføring av teknologi mellom romindustri og annen industri.

Romteknologi kjennetegnes av at den er tilpasset det vanskelige miljøet i verdensrommet og er grundig verifisert gjennom teknologikvalifiseringer. Erfaringer med tilsvarende prosjekter andre steder i Europa viser svært god lønnsomhet for bedriftene som tar i bruk romteknologi i sine produkter og tjenester Det kan også bidra til å løse vanskelige teknologiutfordringer, heter det i en pressemelding fra institusjonene.

CIRiS (Centre for Interdisciplinary Research in Space ) er et senter tilknyttet NTNU Samfunnsforskning. Det jobber for å fremme og gjennomføre forskning og utvikling som er relevant for menneskelig utforskning av verdensrommet. Hovedaktivitetene er relatert til forskning om bord på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Helse Midt-Norge, og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode. NTNU TTO skal kartlegger ideers potensiale og tilføre de ingrediensene som skal til for at gode idéer kan realiseres.

Prekubator TTO er lokalisert i Stavanger og arbeider for forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon.

Kjeller Innovasjon genererer og utvikler gode ideer fra forskningsmiljøer og næringsliv.

Norinnovas misjon er å samarbeide med forskningsmiljø og idehavere og tilby kompetanse og tjenester som bringer ideer fra forskning til forretning.