Ambisiøs rehabilitering må til

  • Av
    Kortnytt publisert 07.02.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Det trenges ambisiøse rehabiliteringsprosjekt skal Norge nå nasjonale og internasjonale klimamål for eksisterende bygg.

Det hevder Sintef Byggforsk. Forskerne påpeker at boligblokkene som er bygget i etterkrigstiden i Norge, utgjør en betydelig del av boligmassen i byer og tettsteder. Samtidig er det er store utfordringer med å oppgradere disse boligene – ikke minst når det gjelder energieffektivisering og universell utforming. Disse to områdene kan ikke disse ses uavhengig av hverandre.

I en fersk studie skriver SINTEF Byggforsk at det må offentlige tilskudd til for å komme på et høyt nok ambisjonsnivå for rehabiliteringen, og at aktører som Husbanken og Enova må bidra som pådrivere.