Om røykere og klasseskille

I Norge skaper røyken store klasseskiller. Professor Terje Andreas Eikemo snakker om emnet som del av NTNU Kunnskapsbyen denne uka.

Nå vises ettervirkningene av store sosiale forskjeller i røyking i Norge over tid. Det er særlig kvinnene som kommer dårlig ut.

Som del av NTNU Kunnskapsbyen snakker professor Terje Andreas Eikemo om resultatene fra flere års forskning på nordmenns helse. Dette skjer onsdag 22. januar kl. 19.00 i Suhmhuset.

Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har jobbet sammen med 70 forskere fra 20 land og gjort interessante funn i jobben med å undersøke hvordan man kan utjevne ulikheter i dødelighet i Europa.

Det er gratis adgang.

Les også: Røyking skaper klasseskille i folks helse.