Klart for taredyrking

Bedriften Algea i Kristiansund fikk nylig Norges første konsesjon for oppdrett av tare (makroalger). SINTEF Fiskeri og havbruk skal bistå bedriften med å dyrke fram algene i lab, og deretter med å få algene satt ut i sjøen. Mulige bruksområder er mat, bio-drivstoff og gjødsel, men algene kan også brukes som erstatning for plast i noen sammenhenger. Dyrking av makroalger kan få stor betydning for landbruket, fordi de kan redusere bruken av kunstgjødsel og brukes som ingrediens i dyrefor.

–Alt du kan lage av olje, kan du også lage av makroalger. Norge trenger en tid etter oljealderen, sa nylig Tron Kjennø, administrerende direktør i Algea, til Tidens Krav.

Bedriften blir en pioner i utviklingen av næringen i Norge, og skal bruke mellom fem og ti år på utprøvingen.

Illustrasjonsfoto: Geir Johnsen.