Professor Andrew Perkis ved NTNU tar i bruk ny 3D-teknologi for å utvikle en ny måte å lese nyheter på.
Foto: Idun Haugan

På grensen mellom fantasi og virkelighet

Spillteknologi kan endre måten du leser nyheter på. Snart skal du kunne dykke inn i en ny nyhetsverden.

Onsdag åpner den første nasjonale NxTMedia-konferansen i Trondheim. Den ser på bruk av nye, digitale hjelpemidler til både undervisning og dagligdagse formål. Som å lese nyheter.

– En digital historie skal være interaktiv, forteller professor Andrew Perkis ved NTNU.

Nyhetsleseren skal i fremtiden kunne lene seg fremover, delta og bidra til å styre historien, som i et spill.

Medieinnovasjon

NxT Media

  • NxT Media er et nasjonalt prosjekt for medieinnovasjon.
  • Fra januar 2012 er hovedpartnerne Polaris Media, NTNU, New Media Network, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og den svenske Stampen-gruppens utviklingsselskap Mktmedia i Østersund.
  • Målet er å utvikle en næringsklynge for medieteknologi med basis i Trondheim, og være en sterk nasjonal og nordisk innovasjonspartner.
Mediehusene taper terreng. Nyskaping blir et spørsmål om overlevelse. NTNU og NxT Media har satt i gang forsknings- og utviklingsprosjekter som skal finne ut hvordan mediehusene kan tilpasses en ny tid.

Det siste er altså digitale historiefortellingsverktøy, et prosjekt som ledes av Andrew Perkis.

I dag består interaktiviteten i en nettavis gjerne i å klikke på en video, eller tappe med fingeren på en Ipad. Men du føler ikke den store tilstedeværelsen av å klikke deg rundt på et nettsted.

Utvikler verktøy

Det mangler et verktøy for å endre på dette, et program som gjør det enkelt å lage den gode digitale historien. Det er det Andrew Perkis og kollegaene ved NTNU skal lage.

Foto: Idun Haugan

Foto: Idun Haugan

– NxT Media skal bringe trykte media over i en ny tidsalder gjennom digitalisering og bruk av Nye Digital Medier, sier professor Andrew Perkis (bildet).

NTNU-rektor Gunnar Bovim, som åpner NxT Media-konferansen, er opptatt av at universitetet skal integrere nyskapning i undervisningen.

– NTNU er det universitetet hvor det er aller vanskeligst å få gode karakterer. Vi stiller store krav til våre studenter, men vi stiller også store krav til oss selv. Vi skal tilby forskningsbasert undervisning av høy kvalitet, og vi skal utvikle den mest innovative undervisningen i Norden, sier Bovim.

Perkis og co vil også ta i bruk de nye spillbrillene Oculus Rift, utviklet av Oculus VR, der spillverdenens legendariske John Carmack fra Doom og Quake er involvert som utvikler. Oculus Rift er siste nytt i bærbare virtual reality-briller, der du kan bevege deg inn i en kunstig virkelighet. NTNU benytter teknologien på fredelig vis.

Datadrevet journalistikk

Dagens journalister har så klart tilgang på helt andre verktøy enn tidligere, noe som kommer leserne til gode. Forskere ved NTNU studerer også bruken av store databaser, foruten datadrevet journalistikk, der store mengder data analyseres og filtreres for å finne frem til en nyhetshistorie.

Oppgaver som tidligere var svært tidkrevende, og i praksis kanskje umulige, kan løses i dag. Datadrevet journalistikk sto sentralt under gjennomgangen av millioner av dokumenter under avsløringen av enkelte britiske parlamentsmedlemmers løse omgang med skattebetalernes penger i 2009, foruten i gjennomgangen av Wikileaks-dokumenter.

NxtMedia, Den Norske Dataforening avd. Trøndelag, NRK avd. Trøndelag, Ablemagic og Headspin, Polaris Medielab står bak årets konferanse.