Når de gode hodene slår seg sammen

NTNU lanserer i disse dager NTNU Bridge – som er utviklet med utgangspunkt i universitetets sterke posisjon i norsk arbeidsliv.

Både private og offentlige aktører er ute etter de gode hodene fra og ved NTNU, og denne tjenesten kan føre dem sammen. Bridge NTNU er en videreføring av Idéportalen, med ny nettside og navn, men med samme formål – nemlig å være en tjeneste for studenter og arbeidsliv som kan fremme samarbeid om blant annet oppgaveskriving.

– Framtiden byr på flere og tøffere oppgaver som setter strengere krav til akademia. Disse kan løses ved at de gode hodene fra NTNU slår seg sammen med næringslivet, offentlig virksomhet og organisasjoner, sier prosjektleder Ida Ulseth.

Tjenesten som før het «Idéportalen», og som nå har blitt en ny og bedre tjeneste for studenter, startet opp allerede i 2005. Formålet er at studentene kan finne relevante oppgaver de kan skrive for arbeidsgivere og samtidig knytte nyttige kontakter.

– Flere studenter begynner å skjønne at det er lurt å komme i kontakt med arbeidslivet så tidlig som mulig i studieløpet, og at det er med oppgavesamarbeid alt begynner, sier hun.

Tjenesten skal koble arbeidsliv, NTNU-studenter og faglærere sammen. Som arbeidsgiver kan man rekruttere studenter til jobb, praksis og oppgaver. For studentene er Bridge NTNU relevant for utdanningen, og et sted man får tilgang til nettverk og relevant arbeidserfaring. Som faglærer kan man søke etter eksterne aktører til prosjekter og oppdrag. Hele denne uka vil lanseringen markeres på NTNU med stands og informasjonsmøter. Universitetet håper at Bridge NTNU skal bli en brobygger mot resten av samfunnet.

Foto: NTNU Bridge/Victor Kleive