Se roboten som fileterer laks i laben

SINTEF vil modernisere fiskeindustrien. Målet er å holde råvarer og produksjon på hjemmebane. Se når blir laksen foredlet – av en robot.