Prestisjetung pris til NTNU-forskere

Professorene Steinar Engen (Institutt for matematiske fag) og Bernt-Erik Sæther (Institutt for biologi) har fått Norges forskningsråds pris for fremragende forskning 2013. Prisen er på en million kroner og Engen og Sæther fikk prisen for:

  • Tverrfaglig og internasjonalt fremragende forskningsinnsats innenfor modellering av biologiske prosesser i tid og rom.
  • Imponerende innsats for å sette Norge på det internasjonale forskningskartet innenfor populasjons- og bevaringsbiologi.
  • Etablering av et internasjonalt høyt anerkjent forskningssenter for bevaringsbiologi ved NTNU.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisen under en festaften i Oslo konserthus.