Slik unngår du feil utførelse

Statistikk viser at om lag 30 prosent av alle byggskader skyldes […]

Statistikk viser at om lag 30 prosent av alle byggskader skyldes feil utførelse. Gå til Byggforsk-serien på SINTEF Byggforsk sine websider og finn rett løsning. Se : http://bks.byggforsk.no/