Advarer mot å fjerne fedrekvoten

Menn i Norge bruker én time mer om dagen på barna sine enn de gjorde for ti år siden, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Høyre ønsker å fjerne fedrekvoten, altså de 14 ukene av foreldrepermisjonen som bare far kan bruke. Partiet ønsker at familiene skal bestemme hvordan de skal fordeles mellom far og mor. Dette advarer forskere ved NTNU mot.

– Vi frykter at det å fjerne fedrekvoten vil være å skru tiden tilbake. Det vil stoppe den positive utviklingen vi har sett de siste tiårene, sier professor og forfatter Elin Kvande til NTB.

Sammen med professor Berit Brandth har hun skrevet boken ”Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten”, som kommer i midten av september. Forfatterne oppsummerer de første 20 årene med fedrekvote i Norge, og sammenligner ordningene i Norden med andre land.

– Forskningen viser at selv om fedre har muligheten til å ta valgfri permisjon, så gjør de det ikke, sier Kvande.