Vinn-vinn med tare og lakseoppdrett?

  • Av
    Kortnytt publisert 17.06.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

I hvilken grad kan næringssalt fra lakseoppdrett benyttes til å dyrke andre organismer? Kan for eksempel tare gro raskere i oppdrettsanlegg når avfallsstoff fra fisk blir brukt som næring? Dette er spørsmål som SINTEF, NTNU og Havforskningsinstituttet vil finne svar på når de nå forsker på tareproduksjon som del av integrert havbruk ved oppdrettsanlegget til Marine Harvest i Skorpefjorden.  Siden tare tar opp uorganiske næringsstoff som elles ville ha blitt skilt ut i fjorden, kan tare i oppdrettsanlegg også gjøre havbruket «grønnere». Utslipp av forurensende stoff og utslipp av ekstra næringssalt vil minke siden taren heller bruker disse stoffene  til å vokse.