I nanoteknologiens verden er det mulig å skrive hele Bibelen på et hårstrå. Foto: NTNU Nanolab.

Spiller bondesjakk på et hårstrå

Mens vi andre har vinlotteri i fredagslunsjen, koser nanoforskerne seg med å spille bondesjakk på et hårstrå.

– For oss er et hårstrå så stort at vi kunne ha skrevet hele Bibelen på det. Et hårstrå er gigantisk i forhold til det størrelsesregime nanoteknologien jobber i, sier Ken Roger Ervik, ingeniør hos NTNU Nanolab. Her jobber 70 professorer med alt fra nanoelektronikk til å lage nye medisiner og materialer. Noen jobber for å lage stål som det ikke iser på, mens andre prøver å lage fremtidens superbatteri.

Støvkorn like stort som fjell

Dette er en verden hvor et støvkorn er like stort som er fjell. Laboratoriet er derfor klinisk støvfritt.

– Det vi forsker på er så mye mindre enn et støvkorn, så støv vil ødelegge prøvene fullstendig. Vi jobber med så små størrelser at det kan være vanskelig å forestille seg det, sier Kay Gastinger, leder for NTNU Nanolab.

Slår bort atomer med en ionestråle

Ervik har laget videoen for Gemini.no i et instrument som blant annet brukes til å lage ulike nanostrukturer, og danne 3D-rekonstruksjoner av celler. Det er totalt 73 instrumenter hos NTNU Nanolab. I videoen bruker Ervik en ionestråle for å spille sjakk.

-En ionestrålen er en stråle av ladede atomer, nærmere bestemt gallium ioner(Ga+), som har den egenskapen at den kan slå bort atomene som strålen treffer. Vi har mulighet til å kontrollere strålen helt nede på nanometerskalaen, sier Ervik.

Les også Lys framtid for alger