SINTEF bygger nytt elkraftlaboratorium

  • Av
    Kortnytt publisert 28.06.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF Energi investerer 120 millioner kroner i et nytt elkraftlaboratorium i Blaklia utenfor Trondheim. Det nye laboratoriet styrker et område hvor SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende.
24. juni ble avtalen mellom SINTEF Energi og Statnett om kjøp av tomt for nytt laboratorium, signert. Det nye laboratoriet skal bygges i tilknytning til Statnetts transformatorstasjon på Blaklia. Dette er en ideell lokalisering for en slik lab. Administrerende direktør Inge Gran ved SINTEF Energi betegner dette som en stor begivenhet.