Liten skapning skapte mye trøbbel

Hensikten var den beste da denne lille skapningen ble spredt til de største innsjøene i Trøndelag for å skape bedre fiske. Resultatet var imidlertid nedslående. Det to cm lange krepsdyret mysis relicta finnes naturlig i innsjøer på Østlandet. Men i stedet for å fungere som fiskefor i trønderske innsjøer, spiste mysis opp mye av zooplanktonet. Det førte til stor reduksjon av røye i innsjøer med utsatt mysis – eller som ble utsatt for mysis. Introduksjon av nye arter kan gi uante ringvirkninger.