Tildeles St. Olavs Orden

Professor Nils Ryum ved NTNU regnes som opphavsmannen til den moderne fysikalske metallurgien i Norge. Nå blir han hedret for sin innsats.

Etter anbefaling fra fagmiljøet og norsk industri mottar professor emeritus Nils Ryum St. Olavs orden i dag, 14. mai kl. 18, i NTNUs rådssal i Hovedbygningen.

Ryum er å regne som opphavsmannen til den moderne fysikalske metallurgi i Norge. Han har også bidratt til å etablere aluminiumsteknologi som en selvstendig vitenskapelig disiplin i Europa.

Viktig for eksportindustrien

Ryum har videre hatt en avgjørende rolle i utviklingen av området lettmetaller og materialteknologi. Han innsats gjelder både innen forskning, gjennom flere generasjoner av utdannede kandidater fra NTH og NTNU, og for oppbygging av den norske lettmetallindustrien. Gjennom sitt arbeid knyttet til produksjon og utvikling av aluminiumkomponenter, blant annet til bilindustrien, har han bidratt vesentlig til norsk eksportindustri.

Med Ryum i spissen startet fagmiljøet ved NTNU opp utdanning og forskning knyttet til fysikalsk metallurgi for stål og stålanvendelser. Dette var i en tid da oljenæringen i Norge var i sterk framvekst, og hadde kritisk behov for sterke stålkonstruksjoner. Kompetansen innen aluminiumsteknologi og metallurgi banet en vei for forskning innen silisium for solenergi. Nils Ryum har derfor hatt stor betydning for begge disse industriområdene.

Ryums rolle og betydning i det vitenskapelige miljøet, samt hans innsats for norsk lettmetallindustri, understøttes av en lang rekke utmerkelser og hedersbevisninger.