Superledere for havmøller

  • Av
    Kortnytt publisert 02.05.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF Energi forsker på anvendelser av superledere, og vil i et nytt prosjekt se på hvordan superledere som består av magnesiumdiborid (MgB2) kan benyttes til generatorer på størrelsen 10 MW. Tanken er at disse kan bli viktige i framtiden for å redusere vekten og få ned kostnadene på offshore vindmøller. I prosjektet der SINTEF samarbeider med blant annet Danmarks Tekniske Universitet, vil forskerne lage viklinger av den nye MgB2-superlederen og teste dem med samme magnetfelt, strøm og temperatur som i en fullskala generator for vindmøller til havs.