Setter el-nettet på prøve

Behovet for nettinvesteringer på grunn av nye elektriske apparater kan komme på opp mot 100 milliarder, fastslår en ny SINTEF-rapport. Økt fokus på klima og miljø fører til utvikling og salg av stadig mer energieffektive elektriske apparater. Bruken av disse gir kraftige spenningsvariasjoner og flimmer i nettet – noe som fører til “blinkende lys” og problemer med spenningsfølsomme apparater for andre brukere. Jo flere som installerer slike energieffektive apparater, jo større blir problemet. For å undersøke problemstillingen nærmere skal SINTEF undersøke hvordan induksjonskomfyrer, lading av elektriske biler, avanserte vannvamere og enkelte varmepumper påvirker nettet, og hvilke konsekvenser dette gir.