Nominert til arkitekturpris

Fire masterprosjekter fra NTNU er nominert til Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur. Prisen har som formål å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier av arkitektur blant framtidige generasjoner av arkitekter. Den deles ut til et eller flere masterprosjekter ved NTNU som er særlig nyskapende og godt gjennomførte, og som er utført i tråd med statens føringer innen arkitekturfeltet. I sin evaluering legger Statsbygg vekt på kvalitet og formmessig klarhet, identitet, praktisk brukbarhet og estetisk verdi.

Bilde: Lysning – Huitfeldtbrygga i Trondheim transformeres til et livssynsnøytralt seremonirom. Prosjektet er av Nora Aurora Hallgren.

En tendens i årets masterutstilling er at flere av studentene har jobbet med gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygg. Studentene stiller ut 34 arkitekturprosjekter med varierte tema og innfallsvinkler. De er forslag til alt i fra besøkssenter i Beirut, lysterapibad i Trondheim, surfesenter og ekstremsportsenter i Lofoten, til turistsenter med samisk identitet i bygda Maze i Finnmark. Tre av de fire nominerte prosjektene er forankret i Trondheim.

Prisen, som består av et diplom og 20 000 kroner, deles ut fredag 31. mai.

Se utstillingskatalogen.