Mikroalger: Havets juveler

Marine mikroalger, havets gress, er mikroskopiske encellede organismer som enten svever fritt i sjøen eller vokser på faste strukturer. Mange mikroalger har interessante egenskaper som vi kan utforske og som blant annet kan nyttiggjøres innen solcelleteknologi, helsekost og som forråstoff. Foto: Johanne Arff og Karl Tangen, SINTEF.