Flerfaseteknologiens historie

Her er historien om rørene som gjorde oljeeventyret mulig.

Teknologien ble utviklet av Ife og SINTEF i Trondheim, og har hatt enorm betydning for den norske oljebransjen og landets økonomiske utvikling.