Vil ha modige og trygge studenter

NTNU har fått MOT med på laget for å gi nye studenter en tryggere studiestart. Samarbeidsavtalen «Universitet med MOT» skal føre til tryggere studiestart for nye studenter. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med unge mennesker. Et av målene til MOT er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

MOT skal spesielt jobbe med holdningsskapende arbeid hos studentfadderne. Dette er studenter som allerede er i gang med utdannelsen.  Faddere med MOT skal være gode rollemodeller, og forsterke gode holdninger hos de nye studentene. Fadderne skal hjelpe nye studenter med gode råd, praktisk hjelp og er sammen med de nye studentene i Fadderuka – et program med mange sosiale aktiviteter.

Avtalen ble signert 16. april 2013 av rektor Torbjørn Digernes og Bjørg-Elin Moen, forskningsleder i MOT og leder for «MOT til studenter».