Smartere lading av el-bil

  • Av
    Kortnytt publisert 02.04.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Elbileiere kan kvie seg for å kjøre langt med tanke på å gå tom for strøm, uforutsigbar tilgang til ladepunkt og ulike betalingsløsninger. Forskere ved SINTEF vil bidra til å løse disse utfordringene med mer presis rekkeviddeveiledning, reservasjon av ladepunkt og betaling på enkelt vis. Forskerne har til hensikt å gjennomføre en demonstrator i stor skala mellom Oslo og Kongsberg med inntil 20 ladestasjoner og 200 elbiler i 2014. Slik vil man få flere til å gå over til elbil og redusere CO2-utslippene. Q-Free er prosjekteier og resultatene vil foreligge i 2016. Prosjektet støttes av Transnova.