Pumping skader ikke makrellen

  • Av
    Kortnytt publisert 09.04.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Undersøkelser gjennomført av Sintef Fiskeri og havbruk viser ingen klar kvalitetsforskjell mellom makrell som pumpes direkte om bord i fangstfartøy og den som pumpes over til annet fartøy. I flere tiår har det vært vanlig å overpumpe overskytende del av makrellen fra et notkast til et annet fartøy som vil ta imot overpumpet fangst. Men mange fiskere opplever begrepet ”overpumpet fangst” som belastende når makrellen skal selges og kan derfor vegre seg for å ta imot fisk. Forskerne fant imidlertid ingen entydige forskjeller når det gjaldt skader og filetkvalitet mellom fisk som var pumpet direkte om bord på fangstfartøyet og fisk som ble overpumpet til et annet fartøy.Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Fiskeridirektoratet høsten 2012.