Lett tilgjengelig info om passivhus

  • Av
    Kortnytt publisert 08.04.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF Byggforsk opplever en økende interesse for passivhus fra byggherrer, prosjekteringsmiljø og utførende som etterspør dokumenterte løsninger og nøytral faktainformasjon.  Derfor er det samlet sentrale anvisninger og verktøy for prosjektering og utførelse av passivhus via en egen temainngang i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer.
Dette vil svare på mange av de utfordringene man møter ved prosjektering og utførelse. Spesielt har kvalitetssikrede og lett tilgjengelige kuldebroverdier og U-verdier til beregning av oppvarmingsbehov, vært etterspurt. -Takket være støtten fra Enova har SINTEF fått et kompetanseløft på området, sier prosjektdirektør Tore Kvande.