Ingen absolutte standarder

  • Av
    Kortnytt publisert 03.04.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

I en fersk rapport konkluderer SINTEF Energi, på oppdrag av Energi Norge, med at EUs vanndirektiv ikke setter noen absolutte standarder eller minimumskrav til å gjennomføre miljøtiltak i hvert enkelt land. Det er derimot et betydelig nasjonalt spillerom og stor fleksibilitet i å velge løsninger for å oppfylle direktivets krav. Åpenhet, dokumentasjon, medvirkning, kunnskapsinnhenting og samfunnsmessig kost/nyttevurderinger legges til grunn for prosessen.