Hvor mye utslipp gir et brød?

Verdens landbruksproduksjon bidrar med 13,5 prosent av det totale utslippet av drivhusgasser. Det er like mye som verdens transportsektor slipper ut.

Nå har norske forskere målt den totale miljøbelastningen for norske matvarer – fra jord til bord – og regnet ut at produksjonen av ett kilo brød gir et utslipp tilsvarende snaut én CO2-ekvivalent. Da er hele prosessen tatt med i regnestykket, fra produksjon av landbruksmaskiner, bygninger og gjødsel, via åkerarbeid og produksjon, til pakking og distribusjon i butikk. Det har vist seg at transporten ikke står for mer enn to prosent av utslippene, skriver Forskning.no.

Bioforsk har ledet prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med NTNU og SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB.