Hard vinter dreper elvefisk

  • Av
    Kortnytt publisert 09.04.13
    Tidligere skribent i Gemini, NTNU

Når vintrene blir ekstreme, med kulde som kommer og går, er det ikke lett å være elvefisk. Is dannes og sprekker opp igjen, og vil noen ganger ta livet av all fisk som ikke finner rømningsvei til isfrie bakevjer eller dypere vann. Ungfisken er spesielt sårbar.

Vassdrag som inngår i kraftutbygginger, kan være særlig vanskelige å leve i. De stadige forandringene i strømningsforholdene kan medføre mye oppsprekking av is. Når isdekket på overflaten brytes, går kald luft ned i vannet og danner et teppe av iskrystaller på bunnen. Det gjør det vanskelig å overleve for fisken.

Dette går fram av en studie utført av økologer ved NTNU og universitetet i Umeå. Forskerne understreker nødvendigheten av flere undersøkelser og målinger for at vi bedre skal kunne forutse hva som skjer med fisken i vassdragene våre. De konkluderer med at modeller for strømningsforhold og fiskesamfunn også må ta vinterforholdene i betraktning. I dag er de fleste slike modeller basert på isfrie forhold.