Overvåker strekkstag på Heidrun

  • Av
    Kortnytt publisert 12.03.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Heidrun-plattformen i Nordsjøen har 16 strekkstag som vektes opp/ned og justeres i forhold til vær og vind. I disse dager kjører SINTEF en forstudie på monitorering av strekkstag og bein på plattformen siden kraftmonitorerings systemet for måling som ble installert for 25 år siden, nå begynner å få problemer. SINTEF har jobben med å få underleverandører på plass med nødvendig teknologikompetanse, samt evaluere teknologi og installasjonsmetoder. Større design og subseakontrakter skal på plass- foruten testing og utprøvninger. Forprosjektet går til mai, og systemet vil så bruke et par år på å bli ferdig kvalifisert for installering.