Foto: DMF/NTNU

Forskningsmelding med godt nytt

  • Publisert 08.03.13

NTNU ser mange positive signaler i forskningsmeldingen som regjeringen la fram i dag, fredag 8. mars.

http://www.youtube.com/watch?v=99kq9tKgufg

Her er mange gode grep. Og jeg er glad for langtidsperspektivet, sier NTNUs prorektor for forskning, Kari Melby.

– Det er svært positivt at regjeringen nå legger opp til tiårige langtidsplaner for forskning. Det gir forutsigbarhet, og styrker mulighet til å utvikle kompetanse og konkurranse­kraft, sier hun.

– Slike langtidsplaner åpner også for å se forskningsbehov i ulike sektorer i sammenheng, og løfte forskningen ut av kampen om de årlige budsjettene. Det er nødvendig for å innfri ambisjonene. At regjeringen også garanterer økte bevilgninger til forskning, er selvsagt bra, slår Melby fast.

Unge forskere og «nærings-ph.d.»

 NTNU er også glad for at regjeringen etablerer en prøveordning med såkalte innstegsstillinger, altså stillinger som skal rekruttere unge forskere til en videre karriere på universitetet. Det er påkrevet i en tid der en stor andel av dagens professorer går av for aldersgrensen.

 Regjeringen går videre inn for å utrede ordningen med «nærings-ph.d.» til også å omfatte det offentlige. Det vil si doktorgradsutdanning i et samarbeid mellom universitetene, Forskningsrådet og offentlige virksomheter.

– Dette er viktig. Vi vet jo at ikke minst kommunene har store utfordringer knyttet til velferdssektoren. Utvikling av velferdsteknologi vil være avgjørende for å kunne håndtere mange av disse, sier Kari Melby.

– Vi er klar

Prorektoren understreker at når regjeringen nå skal gjennomgå finansieringssystemet på nytt, er det viktig at universitetene settes i stand til å ivareta sitt særlige ansvar for langsiktig, grunnleggende forskning:

– Dette er av stor betydning for framtidig utvikling av kunnskapssamfunnet , og vil bidra til viktig innovasjon. NTNU har mange eksempler på hvor viktig dette er, ikke minst innenfor teknologi.

Melby understreker også at de mange positive grepene meldingen legger opp til, nå må følges opp med handling: – Vi er klar til å bidra for skape de resultatene vi og resten av verden er helt avhengig av.