Fiskesloet skal utnyttes

  • Av
    Kortnytt publisert 21.03.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Møreforsking og Sintef Fiskeri- og Havbruk har søkt Norsk Forskningsråd om 30,8 millioner kroner for å opprette et innovasjonssenter hvor restråstoff fra fisk skal utnyttes 100 prosent. Marinice skal være en komplett anvendt arena for forskning og utvikling (FOU) med fokus på bærekraft. I framtiden vil det sannsynligvis foretas mer filetering av oppdrettsfisk i Norge, og det vil bli produsert noe mere videreforedlede produkter. Ikke bare restråstoff kan anvendes i marin ingrediensindustri i framtiden, men kanskje også marint råstoff fra bioprospektering og alger.