Foto: Colourbox

Er bilen din en støyversting?

  • Av
    Publisert 19.02.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Hvor mye bidrar den enkelte bil i trafikkens støyende kor? Forskere vil forsøke å måle dette.

I mange år har det vært gjort målinger av trafikkstøy uten å vite noe om nivået fra de enkelte bilene, og om det er lette, tunge kjøretøy eller diesel/bensin-kjøretøy som bidrar mest i koret.

I BIA-prosjektet MOVE (Metodikk og systemer for overvåkning av miljøbelastning fra veitrafikk) skal forskerne finne en måte å overvåke miljøbelastning – støy og NOX/NO2. Håpet er å utvikle et system som vil ende opp med en kommersiell målestasjon.

Også været spiller inn

– Det er store utfordringer i å måle biler som ligger tett, forteller forsker Truls Berge på SINTEF IKT. – Men for å skille ut en og en bil kan det brukes en mikrofonrekke på stativ. Da får vi registrert akustiske data fra den enkelte bilen som en egen “støyhendelse”. Å bruke mikrofonsystem er gjort med hell i Tyskland. Derfor skal vi ned dit på bedriftsbesøk for å lære – og så lage noe lignende selv.
Ulike måledata
Støy er det primære som skal måles. Men også været spiller inn når det gjelder støy, forteller Berge. – Både vind, temperatur og våt eller tørr veibane påvirker lydnivået. Derfor må vi ha med opplysninger om sted, tid og meteorologiske data fra en lokal værstasjon.

Teknisk sett kan man – i følge Norsk Elektro Optikk – i tillegg måle en valgt avgass fra et passerende kjøretøy ved hjelp av laser og spektroskopi. Her vil gasser som NO og NO2 være aktuelle kandidater.

Når ulike kjøretøy passerer målestasjonen, vil også nummerskiltet registreres, og kjøretøysregisteret AUTOSYS vil – etter tekniske og juridiske avklaringer- kunne gi nærmere detaljer som bilkategori, årsmodell, motortype m.m.

Er kravene oppnådd?

Gjennom å kombinere alt av data vil dette kunne bli en målestasjon med verdifulle miljødata fra veitrafikken.

– I løpet av to år vil sannsynligvis støykravene til biler skjerpes i Norge/EU, forteller Berge. Da kan MOVE være et verktøy for å se at effekten av strengere typegodkjenningskrav blir oppnådd, og at bilene i trafikken blir stillere enn før. Det kan igjen gi myndighetene et grunnlag til å framskynde utskiftingen av eldre biler i trafikken.

Det treårige prosjektet startet opp i fjor med SINTEF, Norsonic og Norsk Elektro Optikk som deltakere. Arbeidet er bl. a. finansiert av Norges forskningsråd, som bidrar med ca. 6. millioner. Norsonic vil levere delen som omhandler akustikk og meteorologi.