Hydrogel

Smart gelé

Hydrogeleer er vannbaserte geleer som kan skreddersys til å svelle eller krympe i nærheten av bestemte molekyler. Når den plasseres på enden av en optisk fiber, kan gelen fungere som et måleelement, fordi den gjenkjenner og reagerer på bestemte elementer i stoffet som omgir den.

Et forskerteam ved NTNU har beskrevet hvordan man lager hydrogel som gjenkjenner spesifikke sekvenser i nukleinsyrer, som DNA og RNA. Gjenkjenningen får gelen til å endre tykkelse, og denne endringen kan nå måles med en presisjon som er 100 ganger bedre enn ved andre teknikker som brukes til formålet. Denne teknikken kan få stor betydning i både intensivmedisin, hjertekirurgi og behandling av diabetikere og kreftpasienter. Og forskerteamet fikk i høst NTNUs forskningspris for medisinsk teknologi.