Ørret med radiosender i magen

Forskere skal radiomerke 60 ørreter fra Lærdalselva og Aurlandselva for å se hvordan auren flytter på seg i løpet av et år. Lyttebøyler er plassert i Sognefjorden.

Undersøkelsen er den største som er gjort av ørreten, en fisk som er lenger i sjøen enn laks, og den første som blir skadelidende hvis tilstanden i fjorden er dårlig. Prosjektet involverer blant andre NTNU og Sogn og Fjordane fylkeskommune.