Hjelp til gruvearbeiderne

Norske, svenske, finske og russiske forskere har gått sammen for å gi en håndsrekning til gruvearbeidere i Barentsregionen. Det tøffe arbeidet i gruvene utsetter dem for kulde, flyvestøv og dieseleksos. I tillegg påføres de sterke vibrasjoner i kropp, hånd og arm – samt ergonomisk og psykisk stress.

Barentsregionen er det viktigste området for gruvedrift i Europa, og i dag ekspanderer eller gjenåpnes mange av de gamle gruvene. Prosjektet MineHealth skal sørge for læremateriell og læreplaner, optimalisering av klesdrakt og av personlig beskyttelsesutstyr.

MineHealth er delvis finansiert av EU-programmet Kolarctic ENPI CBC. NORUT i Alta, SINTEF og Universitetssykehuset i Nord-Norge deltar fra norsk side.