Blodprøveanalyse på minuttet

NY BEDRIFT: Firmaet SpinChip skal hjelpe leger å få analysert blodprøver av pasienter på stedet. I SpinChip trekkes blodprøven direkte fra pasientens finger inn i små analysebrikker (t.h.) som er 4,5 cm i diameter. Disse settes inn i en mikrosentrifuge (t.v.). Inni brikken frigjøres væsker og tørre stoffer som starter en reaksjon gjennom et kanalsystem uten bruk av verken pumper eller ventiler. Dette er mikrofluidikk på høyt nivå. Analysesvaret leses optisk i løpet av et par minutter.

Selskapet er en kommersialisering fra SINTEF IKT. Hovedoppfinner av teknologien er seniorforsker Stig Morten Borch, og teknologien er ferdigstilt til kommersialisering ved hjelp av interne midler i SINTEF (SEP-prosjekter) og via midler fra Forskningsrådets Forny-prosjekt.

SINTEF har lisensiert ut teknologien med to patenter, og fåttTronrud Engineering inn som medinvestor. Det skal nå gjøres et utviklingsarbeid fram til 2016, og Norges forskningsråd har delfinansiert arbeidet gjennom et BIA-prosjekt.