Illfoto: Colourbox

Bedre informasjonsflyt i transportkjeder

  • Publisert 05.12.12

I dag skorter det på effektivitet, ressursutnyttelse og fleksibilitet i varetransporten. Det skyldes gjerne dårlig informasjonsflyt mellom bestiller og tjenesteleverandør.

Forskere ved SINTEF IKT har, gjennom EU-prosjektet eFreight og det nasjonale prosjektet Meta, vært med på å lage nye, mer generelle standarder som kan brukes på tvers av alle transportformer og for alle typer gods.

I dag skorter det på effektivitet, ressursutnyttelse og fleksibilitet i varetransporten. Det skyldes gjerne dårlig informasjonsflyt mellom bestiller og tjenesteleverandør siden informasjonsutvekslingen må tilpasses hver gang nye aktører skal samarbeide.

Kjedene blir både lite fleksible og i mange tilfeller lite miljøvennlige siden det koster mye å bytte samarbeidspartnere. De nye standardene vil effektivisere flyten mellom aktørene og gjøre kjedene mer fleksible. I Meta testes forskningsresultatene ut av bl.a. TakeCargo, Coop, DFDS Logistics og Shortsea Promotion Centre.