Computer locked in chains

Tillit til internett-tjenester

EU-prosjektet Optet (Operational Trustworthiness Enabling Technologies), starter opp i år og handler om tillit rundt framtidens nye internettjenester. En nettjeneste består av flere deltjenester, og siden komponenter hentes inn fra ulike tilbydere, er det vanskelig for sluttbruker å få oversikt over hvem som egentlig står bak.

Og om noe så går galt, hvem har da ansvar? Dropbox bruker for eksempel ressurser fra Amazons skytjeneste. SINTEF IKT leder ett av delprosjektene under Optet.

Forskerne skal lage en brukercase og utvikle metoder for å kunne bekrefte graden av sikkerhet i de ulike delene som en Internettjeneste er bygd opp av.