Leketest for CP-barn

De fleste barn med cerebral parese har problemer med å bruke hendene, men kunnskapen om hvilken behandling som virker, er mangelfull. Nå utvikler forskere ved NTNUs medisinske fakultet en test for å måle og analysere spontan bruk av hendene hos barn med CP. Testen er basert på ulike former for lek med leketøy.

120 norske og svenske barn i alderen halvannet til seks år blir filmet under lek, og filmene skal deretter analyseres.

Målet er at testen skal være klar til generell bruk neste år, og at den nye kunnskapen kan bidra til et bedre behandlingstilbud.