Scrap metal

Jordartsmetaller hentes ut fra skrap

Sjeldne jordartsmetaller som neodym (Nd) og dysprosium (Dy) er viktige ingredienser både i generatorene som lager strøm i vindmøller, og i elektromotorene som driver el- og hybridbiler.

Men etterspørselen etter grunnstoffene er større enn produksjonen. Ifølge prognoser blir det knapphet på flere av dem allerede fra 2015. Derfor er Norge, representert ved SINTEF, med i jakten på egnede gjenvinningsmetoder. SINTEF-forsker Ana Maria Martinez har tro på at høytemperatur elektrolyse kan brukes til å gjenvinne sjeldne jordartsmetaller fra skrap.